Omgaan met controversiële onderwerpen in de klas

Amina Saydali, directeur Stichting School & Veiligheid (foto: Lilian van Rooij)

Voorwoord

Grote incidenten in de maatschappij komen ook de klas in. Je merkt het aan gesprekken in de klas, in de gang of op het plein. Je voelt het aan de sfeer tussen groepen leerlingen. Ook binnen school kunnen complotten, terrorisme, aanslagen, schietincidenten en andere ontregelende gebeurtenissen spanningen veroorzaken. Dat beïnvloedt de sociale veiligheid.

Als leraar, schoolleider of andere onderwijsprofessional is jouw rol daarbij onmisbaar. Je kunt je pedagogische en didactische vaardigheden op diverse manieren inzetten om het gesprek aan te gaan, jongeren aan het denken te zetten, hun weerbaarheid te versterken en grenzen te stellen waar nodig. Maar dit vergt soms extra inzet in toch al zo drukke periodes.

Daarom hebben TerInfo en Stichting School & Veiligheid de handen ineengeslagen. Onderwijsprofessionals in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen bij ons terecht voor ondersteuning. Op onze websites vind je handvatten, tips, tools, informatie en lesmaterialen waarmee jij en je team bij kunnen dragen aan de weerbaarheid van jongeren en een sociaal veilig leerklimaat op school.

School & Veiligheid richt zich hierbij vooral op hoe je als docent didactisch en pedagogisch gezien gevoelige maatschappelijke kwesties met leerlingen kan bespreken, en hoe dit samenhangt met een schoolbrede visie en veiligheidsbeleid. TerInfo richt zich vooral op de specifieke hulpvraag van leraren die disruptieve momenten (politiek geweld, terrorisme) willen bespreken, maar daar niet de handvatten of het lesmateriaal voor hebben.

Dit e-zine ontsluit de bronnen (informatie en downloads) die onze organisaties aan jou en je collega’s beschikbaar willen stellen. In de interviews geven deskundigen toelichting op relevante thema’s zoals polarisatie, terrorisme en het aangaan van het lastige gesprek in de klas. Maar ook thema’s als burgerschapsvorming en inclusie komen aan de orde. Op de twee laatste pagina’s vind je de links naar informatie, tips, tools en lesmaterialen.

Meer weten, van gedachten wisselen? Neem gerust contact met ons op!

Amina Saydali, Stichting School & Veiligheid

Colofon
Deze publicatie is een uitgave van Stichting School & Veiligheid, in samenwerking met TerInfo/Universiteit Utrecht. Deze publicatie is uitgevoerd met ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Titel: Van verdeeldheid naar verbinding; moeilijke gesprekken aangaan in de klas
Illustraties: Gemma Pauwels
Fotografie: o.m. Wilmar Boer/Beeldvoerders, David van Dam/De Beeldunie, Pim Geerts, Lilian van Rooij
Vormgeving/bouw: Urban Hippos
Redactie: Marleen Kamminga/Marleens bureau i.s.m. Redactieprofs