Stichting School & Veiligheid
Tips, links en lesmateriaal

Gespreksmodel - ‘Spanning en discussie’

Wat doe je als leerlingen opmerkingen maken die echt niet kunnen? Hoe geef je hen het gevoel dat je ze niet afwijst om wie ze zijn, maar dat je ze hooguit begrenst in hoe ze iets zeggen of doen? Dit gespreksmodel (vo, mbo) geeft tips en trucs voor situaties waarin de dialoog onder druk staat.

Incompany training - ‘Dialoog onder druk’

Hoe kun je op een professionele manier omgaan met spanningen in de klas? Op deze kosteloze incompany training verdiepen onderwijsteams (leraren en schoolleiders vo/mbo) zich in deze vraag. Deze training geeft leraren het gereedschap en vertrouwen mee om op een professionele manier spanningen in de klas te hanteren, zodat een goed gesprek op gang komt. Juist in deze spanningen liggen lessen verborgen voor jongeren als het gaat om werken aan kritisch denkvermogen, respect voor diversiteit, ontwikkelen van een positieve gedeelde groepsidentiteit en weerbaarheid van kwetsbare groepen. (Zie ook elders in dit e-zine)

Digitale module - ‘Omgaan met extreem gedrag en polarisatie’

Hoe ga je binnen de school (po, vo, mbo) om met maatschappelijke spanningen, extremisme en polarisatie van/tussen leerlingen? Deze digitale e-learning helpt leraren aan de hand van een beladen klassensituatie om het gesprek met de leerling aan te gaan.

Gesprekstool morele dilemma's - ‘Struisvogel Sessie’

Hoe reageer je als een leerling homofobe scheldwoorden gebruikt of niet wil meedoen aan een activiteit vanwege het geloof? Met deze tool gaan onderwijsteams (po, vo, mbo) met elkaar in gesprek over dergelijke dilemma’s en op zoek naar passende reacties. Met als uitkomst: een heldere handelingsrichting voor de hele organisatie.

Spel voor onderwijsteams - ‘Gedragen gedrag’

Dit spel brengt onderwijsteams (vo, mbo) op een speelse manier met elkaar in gesprek over omgangsvormen en (on)gewenst gedrag op school. Aan de orde komen thema’s als liefde/seks/relaties, agressie/geweld, vooroordelen/discriminatie, seksuele diversiteit en pesten.

Brochure - ‘Complotdenkers in de klas’

Stichting School & Veiligheid ontwikkelde samen met de Anne Frank Stichting de brochure ‘Complotdenkers in de klas’. Deze publicatie biedt inzicht en bevat praktische tips en suggesties hoe leraren zich in de klas het beste kunnen opstellen bij het bespreken van complotten. Wat werkt en wat juist niet? Ga het gesprek aan met leerlingen en ga samen op zoek naar de waarheid.